11111

Davet

Girişimsel Onkoloji
Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı Toplantısı

Sevgili meslektaşlarım, “Girişimsel Onkoloji: Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı” toplantısının üçüncüsünü 12-13 Ocak 2024 tarihlerinde Divan Ankara Otel’inde düzenleyeceğiz.
    Kanserlerin tanı ve tedavisinde son 40 yılda ortaya çıkan gelişmeler multidisipliner çalışmayı zorunlu hale getirmiştir. Gelişen görüntüleme yöntemleri ile daha erken kanser tanısı koyma olanağı ortaya çıkmıştır. Ayrıca onkolojik tedavide sistemik tedavilerin yanı sıra hedefe yönelik tedaviler ve İmmün terapi alternatifleri de gelişmektedir. Etkili cerrahi tekniklerin yaygın hale gelmesinin yanı sıra lokal ablatif tedaviler ve Loko-rejiyonel tedavi alternatifleri günlük uygulamaların bir parçası haline gelmiştir. Bu süreçte kombine tedavi uygulamalarının gelişmesi ve uygulanan tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi, kaçınılmaz olarak hasta ve hastalık odaklı multidisipliner bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Kanser hastalarına farklı tedavi seçeneklerinden hangisinin uygulanacağı önemli bir klinik sorun olarak ortaya çıktığı için onkoloji ağırlıklı merkezlerde “Tümör Konseyleri” kurulmuştur. Birbirine alternatif oluşturabilecek çeşitli görüntüleme ve tedavi yaklaşımları arasında en etkili yöntemin seçilmesi önem kazanmaktadır. Bu çerçevede Tıbbi Onkoloji, Girişimsel Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Gastroenteroloji, Hepato-pankreatiko-biliyer Cerrahi, Patoloji, Göğüs Hastalıkları, Toraks Cerrahisi ve Üroloji alanlarında ülkemizin önde gelen meslektaşları ve bilim dernekleri bu toplantıyı desteklemektedir. Bu yıl da karaciğer birincil ve ikincil kanserlerinin ağırlıklı olduğu bir bilimsel program oluşturulmuştur. Ayrıca ilk kez “Kas-İskelet Sistemi” kanserlerinin tedavisinde alternatif tedavilerin tartışılacağı bir oturum planlamaktayız. Amacımız gerçek anlamda bir multidisipliner bilimsel bir toplantı yapmaktır. Katkı ve katılımınızla bu toplantının bilimsel düzeyinin yükseleceğinden eminim. Kongreye ilişkin her türlü sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyacağımı ve Toplantı Başkanı olarak bana ve organizasyon şirketimize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabileceğinizi belirtmek isterim. Saygılarımla, Prof. Dr. Okan Akhan Girişimsel Onkoloji Kongresi-2024 Kongre Başkanı